Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar (SCP)

Nog nooit werd zo duidelijk dat investeren in voorzieningen met lage kosten, zoals huishoudelijke hulp waarmee ook mantelzorgers ontlast worden, duurdere zorgkosten in de toekomst kunnen worden voorkomen.  Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg, dat is de conclusie van het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Wat als zorg wegvalt’.

Inzet op huishoudelijke hulp voorkomt verpleeghuiszorg
Het onderzoek toont aan dat als huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, er vermoedelijk 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. En wanneer wijkverpleging niet meer beschikbaar zou zijn, zouden bijna 55.000 mensen extra zijn aangewezen op verpleeghuiszorg.

Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg juist financieel houdbaar
Het onderzoek toont tevens aan dat 40% van alle zorgvragers met een mantelzorger geen gebruik maken van andere (professionele) hulp. Wanneer mantelzorg voor deze groep weg zou vallen, is de verwachting dat een kwart wel een beroep gaat doen op publiek gefinancierde zorg en ondersteuning. Vanuit financiële houdbaarheid van de zorg pleiten de onderzoekers er dan ook voor om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bezuinigen is echter de trend
Naast de bezuinigingen op de waardering van mantelzorgers ziet MantelzorgNL, landelijke belangenbehartiger voor mantelzorgers, echter dat er steeds meer wordt bezuinigd op de Wmo en daarmee ook op de ondersteuning van mantelzorgers. In de praktijk betekent dit dat huishoudelijke hulp wegvalt of dat organisaties die mantelzorgers ondersteunen verdwijnen.

Lees verder