Waardering voor mantelzorgers per gemeente weer anders

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een individuele waardering in geld, bonnen of een attentie. Maar voor mantelzorgers in 78 van de in totaal 355 gemeenten is de directe mantelzorgwaardering onvindbaar of zelfs afgeschaft. Dit concludeert MantelzorgNL die voor het eerst in kaart heeft gebracht hoe gemeenten omgaan met de mantelzorgwaardering én hoe toegankelijk de waardering is voor mantelzorgers. Hieruit wordt duidelijk hoe verschillend gemeenten uitvoering geven aan de mantelzorgwaardering.  

Lees verder