Project Kracht van Herinneringen nu ook in andere gemeenten

In de maanden mei, juni en juli vond de pilot van het project de ‘Kracht van Herinneringen’ (KvH) in de gemeente Oost Gelre plaats. Tijdens acht bijeenkomsten voor mantelzorgers en hun partners met dementie werden herinneringen aan vroeger opgehaald waarbij gezelligheid de boventoon voerde. Daarnaast kregen mantelzorgers informatie aangereikt over dementie en de omgang met hun dementerende partner. Momenteel wordt het project uitgevoerd in de gemeente Winterswijk en volgend voorjaar staat uitrol in de gemeenten Aalten, Doesburg en Doetinchem op de agenda. 

De bijeenkomsten van de KvH beginnen altijd gezamenlijk met mantelzorgers en hun partners. Dan worden herinneringen opgehaald aan de hand van voorwerpen, geuren en afbeeldingen. Omdat de personen met dementie hieraan mee kunnen doen ontstaat een gevoel van gelijkwaardigheid en krijgen zij zelfvertrouwen. De gezellige sfeer die hierdoor heerst wordt door alle aanwezigen als zeer prettig ervaren. Tijdens de daaropvolgende lunch wordt het gezelschap gesplitst en worden de mensen met dementie begeleid door vrijwilligers. De rust en de aandacht van de vrijwilligers doet hen duidelijk goed. In dezelfde tijd gaat de mantelzorgconsulent tijdens de lunch in gesprek met de mantelzorgers. Daarbij wordt door de consulent informatie aangedragen en worden ervaringen en tips uitgewisseld. Mantelzorgers gaan vervolgens thuis aan de slag met de informatie in hun streven om de positieve ervaringen die zijn opgedaan ook in de thuissituatie te bewerkstelligen. 

De deelnemende mantelzorgers waardeerden de bijeenkomsten als positief tot zeer positief. De deelnemers met dementie vonden vooral de aandacht die er was voor hun verhaal waardevol.

Op basis van de pilot is ook gebleken dat het aantal van acht gezamenlijke bijeenkomsten relatief veel is voor mantelzorgers en partners met dementie. In de volgende gemeenten wordt ingezet op zes bijeenkomsten. Waarbij het mogelijk is om voor mantelzorgers specifiek nog een aanvullende bijeenkomst in te plannen om ervaringen uit te wisselen en nog extra informatie aan te reiken. 

De inzet van vrijwilligers bleek tijdens de pilot een belangrijke meerwaarde. Tussen de aanwezigen en de vrijwilligers zijn tijdens de bijeenkomsten waardevolle contacten geweest. Voor de opzet en het kunnen laten slagen van de bijeenkomsten spelen de aanwezige vrijwilligers een belangrijke rol. Daarnaast draagt hun actieve betrokkenheid bij aan de mogelijkheid tot inzet van een vrijwilliger bij de deelnemers in de thuissituatie.

Bent u ge├»nteresseerd in dit project neemt u dan contact op met Hilde Hondorp of Hendrika Wubben van VIT, bereikbaar via tel. (0544) 82 00 00.