N.A.H. en de invloed op intimiteit en seksualiteit

Op maandag 18 november is er in het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst over ‘Intimiteit’ voor naasten van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De bijeenkomst vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Sensire, Siza, Zozijn Op Pad, VIT hulp bij mantelzorg, Professionals in NAH, Helpgewoon NAH, Mee Oost en het Slingeland Ziekenhuis. Aanmelden kan tot vrijdag 15 november via 06 – 51 19 12 53 of m.reijntjes@sensire.nl 

Tijdens deze avond gaat het over de invloed van NAH op intimiteit en seksualiteit. Ingegaan wordt op de omgang met – en rollen die kunnen ontstaan tussen partners na het letsel. Na het bijwonen van deze avond weet u wat u kunt doen en waar u terecht kunt indien extra ondersteuning gewenst is. Het zal vooral een informatieve avond zijn. U hoeft zelf niks te delen als u daar geen behoefte aan heeft. Voor de mensen die dat wel willen, is daar aan het eind van de avond ruimte voor.

Jessica van Dongen, ambulant begeleider bij ‘Professionals in NAH’ zal de avond verzorgen. Zij heeft in 2017 de post-hbo seksuologie voltooid en heeft de aantekening NVVS behaald.

Met nadruk willen we u vragen om u alleen aan te melden als u een naaste bent van iemand met NAH. Deze avond is niet bestemd voor professionals of getroffenen zelf.