Centrum voor levensvragen operationeel

Op 16 september is het (digitale) centrum voor levensvragen operationeel geworden. Het centrum heet ‘Willem, hart voor levensvragen’ en is een samenwerking van palliatieve netwerken uit de Achterhoek en Twente. Mensen van 50 jaar en ouder en/of mensen in de palliatieve fase en hun naasten kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger in de thuissituatie.  Hiervoor is een team van gekwalificeerd geestelijk verzorgers uit de regio Twente en Achterhoek beschikbaar. 

De netwerken palliatieve zorg hebben voor 2019 en 2020 subsidiegelden ontvangen van VWS om geestelijke verzorging in de eerste lijn mogelijk te maken. Voor de inzet van een geestelijk verzorger is er een structurele subsidie, ook voor na 2021. De minister wil de doelgroep op den duur verbreden zodat elke inwoner een beroep kan doen op een geestelijk verzorger.Er wordt momenteel nog nagedacht over waar de financiering na 2020 ondergebracht gaat worden. 

Naast individuele begeleiding richt Willem zich op het aanbieden van scholing aan zorgverleners en vrijwilligers in het veld. Dit omdat het uitgangspunt is dat zij ‘Aandacht’ en ‘Begeleiding’ zouden moeten kunnen bieden op het gebied van levensvragen en zingeving. Wanneer er sprake is van ‘Complexiteit/ Crisis’ of er is extra ondersteuning nodig op het gebied van ‘Begeleiding’, dan kan een geestelijk verzorger ondersteunen en/ of de vraag verder oppakken.  Ook kan de geestelijk verzorger aansluiten bij MDO’s in de eerste lijn of PaTz groepen.

Willem is te bereiken via het telefoonnummer 0900 777 00 77 van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook kan er een mail gestuurd worden naar info@willemlevensvragen.nl.  Momenteel wordt er gebouwd aan de website, de homepage is al te bezichtigen op www.willemlevensvragen.nl.

Inwoners, patiënten en/of naasten mogen zelf contact opnemen met Willem voor ondersteuning bij levensvragen. Zorgverleners kunnen zelf ook voor een vraag m.b.t. scholing contact opnemen met het nummer van Willem.