(Ont)regel de mantelzorg – schrapkaart

Welke knelpunten ervaren mantelzorgers rond administratie en regelgeving, en wat zijn concrete oplossingsrichtingen hiervoor? Experts en mantelzorgers gingen met deze vraag van het ministerie van VWS aan de slag. Met (Ont)regel de mantelzorg: Schrap- en verbeteragenda als resultaat. Annette Stekelenburg ‘Minister van Leven’ en Liesbeth Hoogendijk directeur van MantelzorgNL boden 12 september dit rapport aan minister De Jonge aan.

Resultaten denktank
De afgelopen maanden heeft een denktank zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Dat heeft een schrapkaart van 9 acties opgeleverd. Deze hebben o.a. betrekking op het verbeteren van het instrument mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Lees verder