Workshop ‘Ontspoorde mantelzorg’

Het langer thuis blijven wonen betekent meestal grotere druk op mantelzorgers en daarmee een vergroot risico op ontsporing van de mantelzorg. Het tijdig herkennen van signalen van overbelasting kan ontsporing voorkomen.
Daartoe biedt VIT workshops aan vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn.

Als de mantelzorger de zorg voor zijn of haar naaste niet meer aankan, loopt de mantelzorger het risico dingen te doen die hij of zij zelf liever niet zou willen. Misschien ziet de mantelzorger soms geen andere uitweg dan de zorgvrager op te sluiten of vast te binden, het huis raakt vervuild, er wordt gescholden of er vallen soms klappen. Het risico op ontsporing is groot als er sprake is van overbelasting bij de mantelzorger. Een belangrijk kenmerk van ontspoorde mantelzorg is dat geleidelijk en onbedoeld de grenzen van de zorgvrager of de grenzen van goede zorg overschreden worden.

Vormen van ontspoorde mantelzorg

Psychisch
Bijvoorbeeld schelden en schreeuwen door overbelasting. Dit is de meest voorkomende vorm. Andere vormen van psychische ontsporing zijn dreigen, vernederen, infantiliseren en negeren.
Lichamelijk
Bijvoorbeeld het verkeerd toedienen van medicijnen uit onwetendheid of om iemand rustig te houden. Andere vormen van lichamelijke ontsporing zijn slaan, knijpen of vastbinden.
Verwaarlozing
Bijvoorbeeld niet de juiste voeding geven. Andere vormen van verwaarlozing zijn slechte hygiëne of wonden als gevolg van doorliggen.
Schending van rechten: bijvoorbeeld de zorgvrager niet meer betrekken bij besluiten over zijn of haar leven. Andere vormen van het schenden van rechten zijn iemand opsluiten, persoonlijke post achterhouden of bezoekers wegsturen.
Financieel
Bijvoorbeeld het toe-eigenen van spullen zonder instemming van de betrokkenen. Een andere vorm van financiële ontsporing is het inperken van de financiële vrijheid van de zorgvrager.
Seksuele grensoverschrijding
Als onbedoeld iemands seksuele grenzen worden overschreden, bijvoorbeeld als gevolg van miscommunicatie.
Situaties van ontspoorde mantelzorg beslaan doorgaans verschillende van de hierboven beschreven vormen.

VIT-hulp bij mantelzorg geeft sinds twee jaar workshops aan zowel professionals als vrijwilligers in zorg en welzijn over dit onderwerp. Tijdens de workshop leert u de signalen te herkennen en vervolgstappen te ondernemen, waarbij aangesloten wordt op de werkwijze van de gemeenten rondom huiselijk geweld. Daarbij komt de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde die per 1 januari 2019 verplicht is. 

Flyer workshop ‘Ontspoorde mantelzorg’ 2019.