Week van de Jonge Mantelzorger

Maandag 3 juni t/m zondag 9 juni is de Week van de Jonge Mantelzorger. 

Het doel van deze week is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Bij de jonge mantelzorger zelf maar ook bij de naaste omgeving zoals professionals en vrijwilligers werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.

We hopen dat deze speciale editie van de E-Nieuwsbrief daarbij helpt. Daarom laten we de jonge mantelzorgers zelf aan het woord, maar geven we ook informatie over jonge mantelzorgers. Vervolgens vertellen we wat u kunt doen, wat wij doen en wat jonge mantelzorgers voor elkaar kunnen en willen doen.

Inhoud:

Opgroeien met zorg – Interview met Jorine en Silvano

Over jonge mantelzorgers

Jong, mantelzorger én scholier – Alexander en Ramon in gesprek

Wat kan VIT voor hen en voor u doen?

Jmz-Ambassadeurs

Oproep: ‘Herken en érken jonge mantelzorgers’