Wat kan VIT voor hen én voor u doen?

Uit onderzoek blijkt dat jonge mantelzorgers behoefte hebben aan:

·        Bekendheid over problematiek van jonge mantelzorgers;
·        Informatie over hoe zijzelf of anderen kunnen omgaan met de zorg;
·        Ontspanning en ontmoeting;
·        Meer aandacht en begrip voor hun situatie, begrip vanuit school;
·        Ontlasting.

Wat doet VIT-hulp bij mantelzorg:

Voor de kinderen en jongeren die opgroeien met zorg:

–        Individuele ondersteuning/begeleiding aan jonge mantelzorgers
–        Activiteiten voor jonge mantelzorgers; laagdrempelig, elkaar kennen, ontspanning, herkenning
–        Informatie op website www.jmzer.nl
–        Inzet Social Media: Facebook en Instagram
–        App-groep

Voor ouders:

–        Individuele ondersteuning/begeleiding aan ouders
–        Themabijeenkomsten voor ouders/verzorgers over jonge mantelzorgers  
–        Informatie op website.

Voor onderwijs

–        Voorlichting op middelbaar beroepsonderwijs aan leerlingen
–        Voorlichting op basisschool aan leerlingen
–        Workshops docenten/leerkrachten over jonge mantelzorgers

Voor (zorg)professionals en vrijwilligers

–        Voorlichting
–        Scholing op maat voor verschillende doelgroepen
–        Informatie via website

Overig

–        Inzet jonge mantelzorgambassadeurs; ervaringsdeskundigen (bij voorlichting en scholing)
–        Deelname JMZ Pro; kennisuitwisseling met landelijke partners.