Knelpunten in de zorg thuis voor ouderen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in opdracht van VWS op een rijtje gezet wat er uit eerdere onderzoeken reeds bekend is over de zorg thuis voor ouderen. Het aantal 75+ stijgt namelijk sterk en daarmee ook het aantal alleenstaande ouderen en 85+. De laatste groepen maken namelijk meer aanspraak op zorg en ondersteuning. Wat zijn de problemen?

Knelpunten 
De inventarisatie levert de volgende knelpunten op: 

1. Eigen kracht en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken worden geregeld overschat
2. Het zorgstelsel is (te) complex
3. Toenemend tekort aan personeel en gebrek deskundigheid over ouderen met complexe problematiek
4. Woningaanbod is onvoldoende aangepast voor deze oudere doelgroep

Kortom: “De organisatie van betaalbare zorg en ondersteuning van ouderen thuis is een grote uitdaging voor de toekomst. Dit vraagt om creatieve oplossingsrichtingen”, aldus het SCP.

Meer informatie

(Bron: MantelzorgNL)