Workshop ‘Ontspoorde mantelzorg’

Het langer thuis blijven wonen betekent meestal grotere druk op mantelzorgers en daarmee een vergroot risico op ontsporing van de mantelzorg. Het tijdig herkennen van signalen van overbelasting kan ontsporing voorkomen.

VIT-hulp bij mantelzorg heeft een workshop ontwikkeld waarin men leert de signalen te herkennen en vervolgstappen te ondernemen, waarbij aangesloten wordt op de werkwijze van de gemeenten rondom huiselijk geweld.

De workshop is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn.

Flyer workshop ‘Ontspoorde mantelzorg’ 2019.