Lagere eigen bijdrage voor zorg vanuit gemeente ook in 2020

Op dinsdag 9 april heeft de Kamer unaniem ingestemd met invoering van een vaste eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. De eigen bijdrage is dan niet langer inkomensafhankelijk en zal vanaf 2020 voor iedereen maximaal 19 euro per maand zijn.

De eigen bijdrage in 2019 en 2020
In 2019 zijn al stappen gezet richting deze vaste eigen bijdrage, ook wel het abonnementstarief genoemd. Op dit moment geldt een eigen bijdrage van 17,50 per vier weken voor maatwerkvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft nu ingestemd met de wetswijziging die zal gaan gelden vanaf 2020. Dan zal de eigen bijdrage niet meer 17,50 euro per vier weken zijn, maar 19 euro per maand voor maatwerkvoorzieningen. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het inkomen van de budgethouder is.

Niet alle voorzieningen vallen onder het abonnementstarief. 
Lees verder