Betrek naasten bij het keukentafelgesprek

I&O Research voerde in 2018 voor het derde jaar op rij een groot aantal cliëntervaringsonderzoeken Wmo (ceo Wmo) uit. Voor 58 gemeenten zochten ze uit hoe de toegang, kwaliteit en effecten van Wmo-ondersteuning is ervaren door cliënten.

De belangrijkste twee conclusies
Nummer één: Gebruik het netwerk van de cliënt bij het keukentafelgesprek. Het betrekken van naasten bij de toegang heeft een positief effect op de waardering van het gesprek zelf én de mate waarin een passende oplossing voor de hulpvraag wordt gevonden.
Nummer twee: cliënten die moeilijk kunnen rondkomen hebben meer moeite met het vinden van ondersteuning. Zij weten veel minder vaak waar ze terecht kunnen met de hulpvraag, voelen zich minder serieus genomen en vinden dat ze minder snel worden geholpen. Focus bij hen op een integrale dienstverlening.  

Lees hier meer.