Start ‘Kracht van Herinneringen’ in gemeente Oost Gelre

Bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten

Onder de titel ‘De Kracht van Herinneringen’ organiseert VIT-hulp bij mantelzorg de komende periode in de gemeente Oost Gelre bijeenkomsten voor thuiswonende mensen met dementie en hun naaste(n). Herinneringen ophalen, gezelligheid en het plezierig omgaan met elkaar staan daarbij centraal.

Dementie is heel ingrijpend, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de mensen om hem of haar heen. Wat kun je nog samen doen, waar moet je rekening mee houden en hoe kun je de band met elkaar versterken? Dit alles komt aan de orde tijdens de bijeenkomsten die VIT organiseert. 

Herinneringen delen
Tijdens een serie van acht bijeenkomsten komen thema’s aan de orde als de schooltijd, vakanties, het huishouden, spelletjes van vroeger enzovoort. Door voorwerpen te zien, te ruiken of te voelen komen mooie gesprekken tot stand. Voor de lunch is een gezamenlijk gedeelte, de lunch wordt apart genuttigd zodat ook naasten (mantelzorgers) ervaringen kunnen uitwisselen. Daarbij krijgen ze tips aangereikt van de mantelzorgconsulenten.

Meer weten?
De bijeenkomsten vinden overwegend op de vrijdag plaats van 11.00 – 13.00 uur bij Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 10 mei. Deelname is gratis, dankzij bijdragen van de gemeente Oost Gelre, het Oranjefonds, Stichting Brentano’s, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Dr. C.J. Vaillantfonds en het R.C.O.A.K. Voor vragen en/of aanmelding belt u met de mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel of Hilde Hondorp van VIT, tel. (0544) 82 00 00 op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur.
U kunt ook binnenlopen op het spreekuur van Ingrid elke dinsdagochtend van 9.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

NB. Opgave voor de bijeenkomsten in de gemeente Aalten is ook nog mogelijk.