Over informele zorg bij dementie thuis

Wat zijn de mogelijkheden én onmogelijkheden van informele hulp aan huis bij dementie?

Steeds meer mensen krijgen  te maken met dementie in het huishouden. Niet alleen degene met dementie verandert , ook de relaties veranderen. Dementie in het huishouden betekent vaak steeds minder bezoek en steeds meer zorgen. 

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek en maakte een handreiking met tips voor zorgorganisaties om samen met vrijwilligers, buurt- en straatgenoten en andere informele helpers te werken aan de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het onderzoek heeft ook een factsheet opgeleverd over informele hulp aan mensen met dementie met een migratieachtergrond. Mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op dementie en wonen vaker thuis dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak komt de mantelzorg neer op de dochters van de familie. 

Lees verder