Gezellige bijeenkomsten voor mantelzorgers en dementerenden

DE KRACHT VAN HERINNERINGEN

VIT-hulp bij mantelzorg gaat in meerdere gemeenten in Oost-Gelderland bijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers en hun naasten met dementie. De bijeenkomsten zijn bedoeld  voor een stuk gezelligheid samen, maar ook om mantelzorgers te leren hoe ze beter kunnen omgaan met de ziekte van hun naasten. De aftrap is in de gemeente Aalten, maar ook in de gemeente Oost Gelre zijn de voorbereidingen al gaande. 

De samenleving vergrijst. Met de vergrijzing groeit ook het aantal mensen met dementie. Dementie heeft een grote invloed op relaties; de onderlinge band, het contact, de manier van communicatie en de balans in de relatie veranderen veelal. Dit kan leiden tot negatieve interacties tussen de mantelzorger en de persoon met dementie. Hoe kunnen we hen in een dergelijke situatie het beste begeleiden?

Dit is een vraag waar in Europees verband over nagedacht is door het European Reminiscence Network (ERN), bestaande uit verschillende disciplines uit tien Europese landen. Met medewerking van twee Engelse universiteiten is de afgelopen jaren een Europese aanpak ontwikkeld voor het organiseren van gecombineerde groepsbijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van verschillende reminiscentie methoden. In Nederland heet deze methodiek ‘De Kracht van Herinneringen’.

Positieve ervaringen
De ervaringen met de methodiek zijn zeer positief. De trajecten worden door de deelnemers als waardevol ervaren. Er ontstaat meer begrip voor de persoon met dementie en men voelt zich door lotgenoten en projectmedewerkers gesteund. Deelnemers geven aan dat zij door deelname aan het project De Kracht van herinneringen de zorg voor hun persoon met dementie (ouder/partner) langer en beter kunnen volhouden. Door het project blijken mensen met dementie langer thuis te kunnen blijven wonen.

Hoe werkt het
De Kracht van Herinneringen bestaat uit acht bijeenkomsten van maximaal 3 uur.
Steeds komt een bekend thema van vroeger aan de orde zoals de schooltijd, het huishouden, feesten, spelletjes, eten en soortgelijke onderwerpen. Deelnemers kunnen herinneringen terughalen door dingen te zien, te proeven, te ruiken of aan te raken. Dit levert veel gespreksstof op: hele verhalen komen boven! Op deze manier leren mantelzorgers hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en welk positief effect dat heeft op de persoon met dementie. Daarna splitst de groep zich. De mensen met dementie gaan met zorgvrijwilligers lunchen en de mantelzorgers kunnen tijdens hun lunch informatie en tips delen en verhalen uitwisselen met hun lotgenoten.

De bijeenkomsten worden geleid door de mantelzorgconsulenten van VIT die hiervoor opgeleid zijn door Annemarie Bolder, vertegenwoordiger van Nederland in het ERN. Kijk voor meer informatie op www.krachtvanherinneringen.com.

Hieronder vindt u meer informatie over de bijeenkomsten in Aalten en de aanmelding daarvoor.
Deelname is gratis.

Kracht van Herinnering in Aalten