Veranderingen in 2019 in eigen bijdrage

In 2019 zijn er een aantal veranderingen in de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg en beschermd wonen (in een instelling). Ook verandert vanaf 2019 de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een handig overzicht vindt u via onderstaande link.

De belangrijkste veranderingen op rij