Bijeenkomst voor naasten van mensen met NAH 18 februari Doetinchem

Maandagavond 18 februari 2019, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem van 20.00-22.00 uur

Op maandagavond 18 februari organiseren Sensire, Siza, Zozijn Op Pad, VIT hulp bij mantelzorg , professionals in NAH, MEE Oost, helpgewoon NAH en het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  

AANDACHT VOOR JEZELF EN VOLOP LEVEN ALS NAASTE VAN IEMAND MET NAH

Leven met een familielid/naaste met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan belastend zijn. Er kunnen allerlei praktische problemen spelen maar ook gevoelens van onmacht, verdriet, angst en onzekerheid. Naasten kunnen het ‘lastig’ vinden om met deze gevoelens om te gaan. Ze komen ‘niet van pas’ omdat je door moet; de ander heeft je nodig. Als familielid/naaste kan je er van alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren. Je kunt bijvoorbeeld erg worstelen met deze gevoelens (‘vechten’) of  ze juist verdoven of vermijden. Dit verzet tegen psychisch leed kost veel energie en belemmert de naaste om ‘voluit te leven’. Andere obstakels om voluit te leven zijn: leven op de automatische piloot (zonder aandacht), niet weten wat echt belangrijk voor je is en ‘teveel’ je verstand volgen. Onderzoek laat zien dat deze houding het psychisch leed juist kan versterken en mensen steeds minder flexibel maakt. Tijdens de bijeenkomst gaat Carola van den Heuvel, psycholoog en GGZ preventiefunctionaris, in op bovenstaande valkuilen en worden tips/oefeningen gegeven hoe u op een ‘‘gezonde” manier met uzelf en de situatie om kunt gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis aan de Kruisbergseweg 25 in Doetinchem.

Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen en bent u een naaste van iemand met NAH?  Dan kunt u zich aanmelden  tot  15 februari. Dit kan telefonisch via 06-51191253 of via mail m.reijntjes@sensire.nl 

Met nadruk willen we u vragen om u alleen aan te melden als u een naaste bent van iemand met NAH. Deze avond is niet bestemd voor professionals of getroffenen zelf.