Resultaten onderzoek naar invloed decentralisaties

Welke invloed hebben de decentralisaties in 2015 gehad op de lidorganisaties van MantelzorgNL*? Wat constateren deze organisaties voor informele zorg op de werkvloer? In 2018 heeft MantelzorgNL dat laten onderzoeken. De resultaten gebruikt MantelzorgNL in de lobby met VWS voor betere ondersteuning van de informele zorg. 

Lees verder

* Nieuwe naam van Mezzo; landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.