Term ‘betaalde mantelzorg’ is misleidend

De afgelopen jaren signaleert Mezzo een forse toename van het gebruik van de term ‘betaalde mantelzorg’ door commerciële partijen. Mezzo wil dat ze met deze benaming stoppen. ‘Het is geen mantelzorg wat deze bedrijven doen, al is deze persoonlijke dienstverlening een mooie optie voor mensen.’ Aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. 

‘Betaalde mantelzorg’ bestaat niet
Betaalde mantelzorg bestaat niet, omdat mantelzorg altijd onbetaald is, het is een ‘contradictio in terminis’. Het is daarom onjuist en misleidend dat deze bedrijven zich een aanbieder van ‘betaalde mantelzorg’, noemen. 

Het zijn particuliere bedrijven die persoonlijke dienstverlening bieden zoals huishoudelijke hulp, boodschappen en gezelschap. Dit werk heeft een begin en een eindtijd. Van mantelzorg spreken we als we zorgen voor een hulpbehoevende naaste uit onze directe sociale omgeving zoals een familielid of vriend.

Lees verder