Beroep doen op eigen netwerk wordt lastig

Steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun sociale netwerk wanneer ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben. Dat geldt vooral voor mensen die gebruik maken van sociale voorzieningen als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken dat zij bij problemen geen hulp kunnen krijgen van hun netwerk.

Dat blijkt uit de jaarrapportage over het zogenaamde sociaal domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over 2017. Het SCP volgt de gebruikers van de Wmo, de Participatiewet en Jeugdwet sinds 2015. Verder blijkt dat in 2017 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam voelde. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruik maakten (multi-gebruikhuishoudens) was dat 22%. Bij eenzaamheid gaat het vooral om het ontbreken van een intieme relatie of vertrouwenspersoon. Dit blijkt uit de derde SCP-rapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein die zojuist is verschenen.

Lees meer