Toenemende vraag naar vrijwillige inzet in het sociaal domein

De vraag naar vrijwillige inzet is de afgelopen jaren toegenomen. Meer dan organisaties voor vrijwillige inzet kunnen bieden. Ook voelt een vijfde van de ondervraagde zorgvrijwilligers zich overvraagd. Zo blijkt uit onderzoek van het programma Vrijwillig Dichtbij, genaamd ‘Aan de andere kant van de schutting’. Dit onderzoek is door de Universiteit van Humanistiek uitgezet onder de 14 landelijke partijen die meedoen in het programma Vrijwillig Dichtbij, waaronder Mezzo.

Vooral de zogenaamde frontlijnvrijwilliger voelt zich overvraagd. Dit zijn vrijwilligers die langer en meer uren werk voor de organisatie verrichten dan gemiddeld. Daarnaast gaat het vaak om vrijwilligers die activiteiten verrichten die hen confronteren met directe en urgente noden, zoals 1-op-1 hulp bij mensen thuis. Zij staan als het ware het dichtst bij de vuurlinie, vandaar de naam frontlijnvrijwilliger. Hun gedrevenheid kan hun draagkracht te boven gaan.

Lees verder