Plan van aanpak Programma Langer Thuis gepresenteerd

Op 2 november presenteerde Minister De Jonge het plan van aanpak voor het Programma Langer Thuis. Dit plan dient de komende jaren als leidraad voor de uitvoering van het programma Langer Thuis. In het plan staan actielijnen en daarvoor zijn doelen geformuleerd. Elk doel bestaat uit meerdere acties en aan elke actie zijn partijen verbonden. Meer dan 20 partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.  

Het programma Langer Thuis heeft als  doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Deze opgave ligt vooral bij zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars. Zij moeten ervoor te zorgen dat in de wijk en de regio de ondersteuning en zorg beschikbaar is, met geschikte woningen en goede leefomgeving. Het plan van aanpak is erop gericht hen daarbij de ondersteunen en te helpen versnellen. 

Lees verder