Bijeenkomst voor naasten van mensen met NAH

Maandagavond 19 november 2018, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem

Van 20.00-22.00 uur

Op maandagavond 19 november organiseren Sensire, Siza, Zozijn Op Pad, VIT hulp bij mantelzorg , professionals in NAH en het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).   Rouw en verlies staan op deze avond centraal.

Na hersenletsel is er altijd sprake van rouw en verlies voor de persoon met NAH en de naasten. Vaak wordt dit verlies door de persoon met NAH en zijn of haar naasten niet herkent. Ook voor de omgeving is het moeilijk te begrijpen dat het over verlies gaat. De persoon is er immers nog. Dat de persoon  en het leven verandert is wordt door de omgeving vaak niet gezien.
De avond wordt geleid door Leonie Derksen. Zij is werkzaam als rouwbegeleider en procesbegeleider bij Siza. Op deze avond zal ze iets vertellen over rouw in het algemeen en over het rouwen bij NAH. Bij NAH gaat het over chronisch verlies, verlies dat zich steeds opnieuw kan voordoen. Ook wel levend verlies genoemd.

Naast het informatieve deel is er ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis aan de Kruisbergseweg 25 in Doetinchem.

Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen en bent u een naaste van iemand met NAH?  Dan kunt u zich aanmelden tot 10 november. Dit kan telefonisch via 06-22872773 of via mail leonie.derksen@siza.nl of m.reijntjes@sensire.nl 

Met nadruk willen we u vragen om u alleen aan te melden als u een naaste bent van iemand met NAH. Deze avond is niet bestemd voor professionals of getroffenen zelf.