Gevolgen van een CVA/Beroerte

Na een CVA/Beroerte kunnen mensen vaak een heel stuk herstellen. Tegelijkertijd blijven
er dikwijls bepaalde gevolgen merkbaar. De lichamelijke beperkingen zijn meestal voor de
omgeving wel duidelijk. Maar er zijn ook diverse veranderingen die niet voor iedereen
direct merkbaar zijn. En soms ook voor de getroffene zelf pas gaandeweg als duidelijker
worden. Bijvoorbeeld blijvend relatief snel vermoeid raken, sneller overprikkeld, moeite
met concentratie of plannen van bezigheden. Of veranderingen in gedrag of emoties.
Gevolgen die ook voor naasten van iemand met een CVA/beroerte een hele verandering
met zich meebrengen en dikwijls aanpassing vragen.
Renata Gierkink, Verpleegkundig specialist Neurologie van het Streekziekenhuis Koning
Beatrix in Winterswijk, geeft deze avond uitleg over de diverse gevolgen van een
CVA/Beroerte. Wat betekent dit voor het dagelijks leven? In hoeverre kunnen dingen nog
herstellen, wat draagt bij aan herstel? Wat helpt om er zo goed mogelijk mee om te gaan?
Niet alleen voor de getroffene, maar juist ook voor de naaste(n).

Data:
Woensdag 14 november 2018

Tijd: 19.30 uur

Locatie:
Mondriaan, Winterswijk

Docent:
Renata Gierkink

Aanmelding voor themabijeenkomsten is gewenst. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst
een bevestiging van deelname en aanvullende informatie over de locatie.
Bij onvoldoende aanmelding kan een themabijeenkomst komen te vervallen.