Workshop ABC-Circuit (Autisme Belevings Circuit)

Probeer je eens een voorstelling te maken van wat het betekent om een
autismespectrumstoornis te hebben. Als naaste van iemand met autisme merk je vaak dat
veel dingen voor hem/haar anders zijn. En dat zaken voor hem/haar anders ‘werken’. Je
kunt erover lezen en praten. Maar het ervaren van bepaalde dingen is nog weer heel wat
anders. Tijdens deze avond kan je met behulp van het Autisme Belevings Circuit
(ABC-Circuit) juist veel ervaren. Het circuit bestaat uit een aantal doe-opdrachten en
werkvormen voor zintuigelijke ervaringen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat
kan en niet kan voor iemand met een autismespectrumstoornis en voel nu zelf waarover
je gelezen hebt, of wat je dikwijls merkt bij je naaste. Het ABC-Circuit brengt je in de
gevoelswereld van autisme. Enkele beroepskrachten van Estinea leiden je deze avond als
deelnemer door het circuit, geven achtergrondinformatie en tips en er is ruimte voor het
uitwisselen van ervaringen.

Data:
Dinsdag 13 november 2018

Tijd: 19.30 uur

Locatie:
Estinea, Aalten

Docent:
Leercoach Estinea

Aanmelding voor themabijeenkomsten is gewenst. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst
een bevestiging van deelname en aanvullende informatie over de locatie.
Bij onvoldoende aanmelding kan een themabijeenkomst komen te vervallen.