VIT start project ‘De Kracht van Herinneringen’

Dementie heeft een grote invloed op relaties. De onderlinge band, het contact, de rolverdeling en de balans in de relatie veranderen veelal, wat zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger een moeilijk proces is. In Europees verband is door het European Reminiscence Network nagedacht over de vraag hoe hen in een dergelijke situatie het beste te begeleiden.

Het netwerk ontwikkelde een reminiscentiemethodiek waarmee mensen met dementie aan de hand van een aantal thema’s worden gestimuleerd om samen met hun partner/mantelzorger herinneringen op te halen, en wel in een achttal bijeenkomsten.
Nederland wordt in het European Reminiscence Network vertegenwoordigd door Annemarie Bolder, ergotherapeut. Zij is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de Europese aanpak en is een erkende trainer. De methodiek wordt in Nederland toegepast onder de naam ‘De Kracht van Herinneringen’. 

Medewerkers VIT zijn er klaar voor!
VIT-hulp bij mantelzorg start in 2019 met dit project en is voornemens dit in meerdere gemeenten uit te voeren.
Afgelopen maand volgden de medewerkers van VIT de opleiding bij Annemarie Bolder en kregen allemaal het certificaat uitgereikt.
De collega’s zijn unaniem enthousiast en kijken er naar uit hiermee aan de slag te gaan.
We houden u op de hoogte!