Grotere inzet sociaal netwerk is niet gelukt

Het aansporen van hulpbehoevende mensen om een beroep te doen op hun eigen netwerk heeft nauwelijks effect. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek in een studie naar de gevolgen van de decentralisatie van de zorg naar gemeenten.

Het streven van de overheid en hulpverleners de burger ‘zelfredzamer’ te maken, is volgens de onderzoekers zelfs schadelijk: het ontbreekt kwetsbare mensen vaak aan een hulpvaardig netwerk, zodat zij het idee hebben dat zij tekortschieten zodra hulpverleners hen daarover bevragen. Het belast hen met gevoelens van „schaamte en schuld”, aldus de onderzoekers.

Zij bestudeerden van 2014 tot in 2018 hoe de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden gestalte kreeg in vijf gemeenten. De onderzoekers schoven aan bij 66 keukentafelgesprekken, woonden teamvergaderingen en trainingen van wijkteams bij en interviewden tientallen burgers en hulpverleners.

Lees hier het hele artikel en verwante artikelen.