Onderzoek naar jonge mantelzorgers: ‘Me-We’

Me-we staat voor mentaal welbevinden. Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij de zorg voor een naaste. Vanaf begin 2018 tot voorjaar 2021 verzamelt het SCP samen met Vilans en buitenlandse partners kennis over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa. Ze onderzoeken hoe zij omgaan met stress en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.

Met deze gegevens ontwikkelen ze online interventies die hen kunnen helpen. Dit doen ze door continu samen te werken met jonge mantelzorgers en stakeholders zoals zorgprofessionals en docenten. De interventies worden ontwikkeld en getest in zes Europese landen. De opgedane kennis en resultaten worden toegankelijk gemaakt voor stakeholders op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Kent u jonge mantelzorgers die mee willen werken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Renske Hoefman van het SCP via: r.hoefman@scp.nl of 06-11143625). 

Kijk hier voor meer info.