Praten over mantelzorg vóór het zover is, maar ook tijdens de mantelzorg.

Je bent het, je wordt het of je hebt straks zelf een mantelzorger nodig. Iedereen krijgt met mantelzorg te maken. Zeker nu het potentieel aan mantelzorgers sterk daalt. Toch zijn er maar weinig mensen die zich voorbereiden op het moment dat mantelzorg nodig is.  

In de hoofden van toekomstige mantelzorgers speelt het wel, blijkt uit onderzoek van onder andere de TU Delft. Bijvoorbeeld als ze merken dat hun ouders ouder worden. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘We zien dat mantelzorgers zich soms pas na drie jaar realiseren dat ze mantelzorger zijn. Soms zijn ze dan al zo opgegaan in de zorg voor een ander dat het water hen aan de lippen staat. Regelmatig horen wij van mantelzorgers dat zij het eerder hadden willen weten’. Mezzo is daarom een landelijke campagne opgestart om het taboe dat hieromtrent bestaat op te heffen. Lees verder

Familiegesprekken in bestaande mantelzorgsituaties
Ook in al bestaande mantelzorgsituaties kan met de familie praten over de ‘mantelzorgsituatie’ helpend zijn. Vaak worden zorgen en problemen niet gedeeld waardoor de belasting voor de dichtsbijzijnde mantelzorger (te) groot wordt. Mantelzorgers vragen niet snel om hulp. Gedachten als ‘ik moet dat toch alleen kunnen’,  en ‘anderen hebben geen tijd om te helpen’, spelen daarbij een rol.
VIT-hulp bij mantelzorg organiseert en begeleidt dergelijke familiegesprekken. Het delen van zorgen rondom de mantelzorgsituatie leidt er vaak toe dat er meer begrip komt, de mantelzorger zich erkent voelt én er concreet hulp aangeboden wordt. Er blijkt bij andere familieleden meer mogelijk dan gedacht! De mantelzorgconsulenten van VIT zijn opgeleid om deze familiegesprekken te begeleiden.