Extra middelen voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Minister De Jong heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij de in het Regeerakkoord afgesproken 55 miljoen euro voor onafhankelijke cliëntondersteuning in deze regeerperiode wil inzetten.

Met de extra middelen wil hij met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. In de brief worden actielijnen beschreven, naast de activiteiten waarop de middelen worden ingezet. Volgens de minister is het allereerst nodig meer inzicht te krijgen in het aanbod en de behoefte. Een onderzoek naar de behoefte is al gaande.

Actielijnen
Meer inzicht in de behoefte naar cliëntondersteuning. Als het gaat om de curatieve zorg is het bijvoorbeeld de vraag of cliëntondersteuning in het ziekenhuis moet zijn of niet. En hoe staat het dan met de onafhankelijkheid?

Cliëntondersteuning bij de ‘toegang’ organiseren

Bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning

Deskundigheid en kwaliteit bevorderen, met name t.b.v. specifieke doelgroepen.

Lees verder