Aandacht voor kinderen van langdurig zieke ouders

Minister de Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het beleid voor kinderen met langdurig zieke ouders. Zo wil hij bijvoorbeeld dat hulpverleners meer oog hebben voor kinderen die mantelzorger zijn en de kindcheck ook bij gemeentelijke hulpverlening inzetten. De Jonge gaat daarvoor in gesprek met gemeenten.

Recent verscheen het rapport ‘Hoor je mij wel’ van de Kinderombudsman over kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet in de kamerbrief de beleidsinzet uiteen, gericht op het signaleren en ondersteunen van deze kinderen. ‘Ik wil dat kinderen van (langdurig) zieke ouders eerder en beter in beeld zijn en ervoor zorgen dat deze kinderen de juiste hulp en ondersteuning krijgen.’

Lees verder