Samenspel: dé kans bij dementie

Op woensdagmiddag en -avond 6 juni 2018 komt Jan van der Hammen een themabijeenkomst verzorgen over omgaan met mensen met dementie. Het onderwerp is dit jaar het ‘Samenspel’ tussen de mensen met dementie, hun naasten en de beroepskrachten die erbij betrokken zijn.

Programma
Het programma onder leiding van Jan van der Hammen van Ervarea gaat over het ‘samenspel’ tussen de mensen met dementie, hun naasten en de beroepskrachten die erbij betrokken zijn. Iedereen die te maken heeft met dementie ervaart dat mensen veranderen door hun ziekte. Het brengt gevoelens van rouw en machteloosheid met zich mee. Ieder heeft z’n eigen kijk, eigen emoties, eigen vragen en ‘oplossingen’ om met de gevolgen van de ziekte om te gaan. We kunnen daarbij zoveel leren van elkaar! Jan van der Hammen laat de bezoekers overtuigend zien en ervaren dat hier kansen liggen om het leven met dementie beter te maken. Hij zal bijvoorbeeld ingaan op de vraag wat je van elkaar verwacht als naasten en beroepskrachten en hoe je goed kunt samenwerken. 

Aanmelden
Het symposium is bedoeld voor zowel mantelzorgers als zorgmedewerkers en sociale wijkteams, want je moet het samen doen. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 2 punten. Je kunt je opgeven en een keuze maken voor de middag of avond via onderstaande links:
Mantelzorgers
Professionals

De bijeenkomsten in Oost Achterhoek worden mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de zorgorganisaties Careaz, Marga Klompé, Sensire, Buurtzorg, PrivaZorg, Livio, VIT-hulp bij mantelzorg, Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland en de gemeentes.
Toegang is gratis voor medewerkers van deze organisaties en voor mantelzorgers.