Mantelzorgers en zorgvragers gezocht voor deelname onderzoek

Het EMPATIE project

Zorginstellingen in de regio Achterhoek vinden het erg belangrijk dat de zorg goed aansluit bij de situatie, wensen en behoeften van zorgvragers.  Om dit te realiseren voor mensen met COPD en/of hartfalen is het project EMPATIE gestart. VIT-hulp bij mantelzorg is één van de deelnemende organisaties. Voor het project zoeken we de medewerking van enkele mensen met COPD en/of hartfalen, alsook enkele naasten of mantelzorgers. Bij deze zoektocht vragen we ook de medewerking van u als professional.

Het kan lastig zijn om uw eigen wensen en behoeften vast te stellen en deze vervolgens te bespreken met uw arts en verpleegkundige. Daarom willen we een ‘toolbox’ ontwikkelen. Dat zijn (diverse) hulpmiddelen die u helpen om uw situatie, wensen en behoeften te bespreken met zorgverleners, zodat u de zorg krijgt die bij u past. Om deze toolbox te kunnen samenstellen hebben we uw hulp nodig. 

Oproep
Wij zoeken zorgvragers en mantelzorgers die vanuit hun ervaring met COPD dan wel hartfalen zich willen inzetten voor de ontwikkeling van bovengenoemde hulpmiddelen (toolbox). De hulpmiddelen kunnen zowel digitale hulpmiddelen als menselijke dienstverlening zijn.

U werkt daarbij nauw samen met onderzoekers van Saxion Hogeschool en Windesheim, artsen, verpleegkundigen, designers en een architect van buiten de zorg.

Lees hier meer