Kinderen en mantelzorg; resultaten Kindermonitor

De Kindermonitor is een groot onderzoek onder alle ouders van 0-12 jarige kinderen in Noord- en Oost-Gelderland. Hiervoor worden alle ouders gevraagd om een online vragenlijst in te vullen over de gezondheid, het welzijn en de opvoeding van hun kind. 
De Kindermonitor is in het najaar van 2017  uitgevoerd door GGD Noord- en Oost-Gelderland samen met de organisaties voor jeugdgezondheidszorg Icare, Verian, Yunio en het CJG Apeldoorn. De resultaten zijn onlangs gepresenteerd.

Bij bestudering van de uitkomsten blijkt dat een aanzienlijk deel van deze kinderen opgroeit met langdurige ziekte of handicap van een gezinslid of met psychische problemen van (één van) de ouders, namelijk 24 % ( in 2013 nog 20%). Het percentage kinderen dat daar momenteel hinder van ondervindt is 5 % (was in 2013  3%). In 2017 geeft 3 % daarvan letterlijk (mantel)zorg (was in 2013 nog 2 %). 

Belangrijk hierbij is te weten dat het begrip jonge mantelzorgers als volgt wordt gedefinieerd:

Bij jonge mantelzorgers kan het gaan om een gezinslid met een langdurige (psychische) ziekte, maar ook om een gezinslid met een verslaving of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Jonge mantelzorgers:
– zorgen voor het zieke gezinslid;
– en/of maken zich zorgen om het zieke gezinslid;
– en/of komen daardoor zelf zorg tekort.
Het kind hoeft dus niet per definitie te zorgen voor het zieke gezinslid.

Jonge mantelzorgers zullen zelf niet snel om hulp vragen. Zij willen hun ouders niet met nog meer zorgen opzadelen en houden hun eigen zorgen verborgen. Door al deze zorgen loopt het kind echter een vergroot risico om later psychische problemen te krijgen.

Uit voorgaande blijkt dat in de Achterhoek bijna 25 % van de kinderen tot 12 jaar aan te merken is als ‘jonge mantelzorger’. Gelukkig is het aantal kinderen dat daar nu al hinder door ervaart nog relatief klein. Gezien het feit dat problemen zich vooral manifesteren op latere leeftijd hebben al deze kinderen, die opgroeien met een ziekte, beperking of verslaving in het gezin, onze aandacht nodig.

Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.