Jaarverslag 2017 – VIT-hulp bij mantelzorg

Beste lezer,

Voor het jaarverslag 2017 hebben wij gekozen voor een andere invalshoek dan voorgaande jaren. Wij laten nu de consulenten die werkzaam zijn in de gemeenten van ons werkgebied aan het woord. Elke gemeente krijgt zo meer persoonlijke aandacht over de inzet van VIT-hulp bij mantelzorg in het afgelopen jaar.

Graag vraag ik ook uw aandacht voor het verhaal over Jonge mantelzorgers, de respijtarrangementen die VIT verzorgt én het verhaal van de vrijwillige zorg die wij bieden.

Wij hopen dat u het jaarverslag met evenveel enthousiasme zult lezen als waarmee onze medewerkers het voor u hebben samengesteld.

U kunt het hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers, 

Ben Rikhof,
directeur