Wetten zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

Zowel SCP als ZonMW constateerden de afgelopen periode dat de toegang tot zorg en ondersteuning ingewikkeld is geworden. Zowel burgers als professionals weten niet altijd waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen. Vanuit het Samenwerkingsverband Samen Sterk voor kwaliteit is nu een handreiking verschenen waarin het één en ander eenvoudig wordt uitgelegd.

De brochure is geschreven voor mensen die Nederlands lezen en begrijpen moeilijk vinden. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking. In heldere taal, met duidelijke voorbeelden en voorzien van plaatjes wordt duidelijk gemaakt welke route je kunt bewandelen als je zorg of ondersteuning nodig hebt. ‘In de praktijk blijkt echter dat heel veel mensen graag informatie in eenvoudige taal lezen’, aldus de opstellers. Daarom is de brochure, die voor professionals wellicht net zo handig is als voor burgers,  hier gratis te downloaden.