Aanmelding ‘Zorg de Baas’ en ‘Omgaan met dementie’ nog open

Op het programma van de komende maanden staat een tweetal trainingen voor mantelzorgers. Het gaat om de training ‘Hoe blijf je de zorg de baas’ en de training ‘Omgaan met mensen met dementie’. Inschrijving is nog mogelijk.

Hoe blijf je de zorg de baas?
In vier bijeenkomsten krijgen mantelzorgers informatie en vaardigheden aangereikt waardoor ze bewust leren te kijken naar hun omstandigheden en wat ze nodig hebben om de zorg aan te kunnen en vol te houden.
Aan de orde komen zaken als inzicht in de zorgsituatie – de bijbehorende gevoelens – veranderende relatie – voorkomen van overbelasting – opkomen voor jezelf  – hulp vragen en hulp aanvaarden.
De training wordt gegeven in Aalten en Doetinchem, maar staat ook open voor mantelzorgers uit andere gemeenten.
Data en tijd Aalten: dinsdag 3, 17 en 24 april en 8 mei; steeds van 9.30- – 12.00 uur.
Data en tijd Doetinchem: woensdag 4, 11, 18 en 25 april; steeds van 9.30 – 12.00 uur.

Omgaan met mensen dementie
Wanneer iemand in de nabije omgeving dementeert heeft dat grote gevolgen voor de naaste(n). Deze training biedt veel informatie over de ziekte en het verloop daarvan en geeft praktische tips om met de situatie om te gaan. De training wordt gegeven in Doetinchem en Lichtenvoorde, in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek en het Netwerk Dementie Oost Achterhoek.
Data en tijd Doetinchem: donderdag 22 maart, 5 en 19 april, en 3 mei; steeds van 10.00 – 12.00 uur.
Data en tijd Lichtenvoorde: woensdag 4 en 18 april, 9 en 23 mei; steeds van 13.30 – 15.30 uur.
Ook toegankelijk voor mantelzorgers uit andere gemeenten.

Voor alle bovengenoemde trainingen zijn nog enkele plaatsen vrij.
Bel voor informatie en opgave VIT tel. (0544) 82 00 00. Opgeven kan nog tot 9 maart.