Café Doodgewoon – een ontmoetingsplek

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden. Praten over de dood is voor niemand eenvoudig. Café Doodgewoon wil het onderwerp bespreekbaar maken voor mensen in de laatste levensfase en voor de mensen om hen heen. Mensen met vragen en mensen die even hun verhaal willen doen kunnen tijdens het café in gesprek met vrijwilligers, professionals en elkaar.

In veel regio’s is, onder andere vanuit de netwerken palliatieve zorg, het initiatief genomen tot het organiseren van dergelijke bijeenkomsten.
Aan de orde komen onderwerpen waar iedereen wel eens over nadenkt wanneer men te maken heeft met het naderende levenseinde. Dat kan zijn bij het eigen levenseinde, maar ook over het naderende overlijden van een naaste. Denk aan zaken als rouw en verlies, het slechtnieuwsgesprek, het levenstestament, de uitvaart.

In deze regio wordt vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek het Café Doodgewoon gehouden in Kaasboerderij Weenink in Lievelde. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 21 maart van 19.45 – 21.00 en gaat over euthanasie en de levenseindekliniek:
Café Doodgewoon 21 maart 2018

Ook in Doetinchem en Zutphen worden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.