Gespreksgroepen rondom dementie in gemeente Aalten

Met ingang van januari 2018 starten in de gemeente Aalten een tweetal gespreksgroepen over dementie. Het Kompas is voor mensen met (beginnende) dementie en het Mantelzorgkompas is voor partners, familieleden of andere mantel-zorgers van mensen met dementie. De eerste bijeenkomst van beide groepen is op donderdag 25 januari as. bij ‘t Noorden in Aalten van 10.30 – 12.00 uur. 

Het Kompas en het Mantelzorgkompas zijn initiatieven van de werkgroep ‘Dementievriendelijke gemeente Aalten’. Met deze gespreksgroepen wil de werkgroep mensen met dementie en hun naasten de gelegenheid geven om met anderen die in de zelfde situatie zitten van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Het Kompas
Het Kompas is voor mensen met (beginnende) dementie. In het begin van het dementieproces beschikken mensen over aanpassingsvaardigheden. Met de juiste begeleiding kunnen deze vaardigheden gebruikt worden om te leren omgaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven. Deze begeleiding wordt gegeven in Het Kompas. Daarnaast is het de gelegenheid om vragen en ervaringen te delen met mensen in eenzelfde situatie.
Meer informatie bij Figulus Welzijn, tel. (0543) 47 39 93 of via info@figulus-welzijn.nl.

Het Mantelzorgkompas
Voor de naasten van mensen met dementie heeft de ziekte ook grote gevolgen. Het Mantelzorgkompas is een gespreksgroep waar u met andere mantelzorgers ervaringen en tips uitwisselt. U leert beter om te gaan met de persoon met dementie waardoor u de zorg beter vol kunt houden.
Maar informatie bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of via info@vithulpbijmantelzorg.nl

Het Kompas wordt iedere twee weken gehouden en het Mantelzorgkompas iedere vier weken. De locatie is in beide gevallen ‘t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten.

Belangrijk: Het is niet noodzakelijk dat zowel mantelzorger als de persoon met dementie allebei deelnemen aan de gespreksgroepen. U bent onafhankelijk van elkaar welkom op de bijeenkomsten.

Meer informatie:
Kompas en mantelzorgkompas Kompas_dementie_2016_inlegvel_folder_A5