Tips van mantelzorgers voor professionals

Inleven in elkaar, blijven communiceren, openheid en tijd voor elkaar nemen. Dit noemen mantelzorgers als belangrijke punten over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers. Vanuit het programma In voor Mantelzorg zijn er gesprekken gevoerd met mantelzorgers en de tips zijn beschreven per thema.

Geld, kwaliteit en verantwoordelijkheid
1. Ga het gesprek open aan en luister naar elkaar. Zoek naar een gezamenlijk doel en van hieruit naar mogelijkheden.
2. Informeer een mantelzorger als er iets wijzigt en maak duidelijk wat u in de nieuwe situatie van hem verwacht.
3. Besteed aandacht aan de rol van de mantelzorger. Bijvoorbeeld door af te stemmen wat de mogelijkheden zijn en te informeren of er vragen zijn.

Communicatie 
4. Een mantelzorger heeft vaak veel kennis van de ‘cliënt’ en kan deze naar voren brengen. Erken wat de mantelzorger weet en kan.
5. Heb ook aandacht voor de emoties van de mantelzorger die komen kijken bij het verzorgen van een naaste.
6. Inlevingsvermogen, meedenken, steunen, afspraken maken en na komen zijn essentieel in de communicatie met mantelzorgers.

Grenzen bewaken
7. Leer mantelzorgers eventueel omgaan met hun nieuwe rol en pak deze vooral niet af.
8. Ga een open gesprek aan met de mantelzorger waarin u samen kijkt wat de rolverdeling is en wie waarover de regie neemt.
9. Leer de mantelzorger te leven met zorg en geef hem handvatten.

Met elkaar in gesprek gaan, niet direct zorg ‘overnemen’ en met elkaar afstemmen blijkt essentieel. In het ideale geval voldoet de samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker in ieder geval aan de kernpunten: inleven in elkaar, blijven communiceren, samenwerken, openheid en tijd voor elkaar nemen.

Meer informatie