Jonge mantelzorgers; opgroeien met een uitdaging

Bijna de helft van de jongeren groeit op met bijzondere omstandigheden in het gezin. Zij hebben een ernstig ziek gezinslid, hun ouders zijn gescheiden of thuis zijn geldproblemen. Deze jongeren hebben meer dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ze gebruiken vaker verslavende middelen en ze verzuimen vaker van school.

Dit is de conclusie van E-MOVO; de jongerenmonitor die GGD Noord- en Oost-Gelderland in 2015 heeft uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben ruim 16.000 leerlingen uit klas 2 en 4 van bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio deelgenomen.

Jongeren met een ernstig ziek gezinslid
Eén op de drie jongeren in de regio is opgegroeid met een ernstig ziek of verslaafd gezinslid. Ze hebben bijvoorbeeld een zieke ouder, een broer met een psychische stoornis of een meervoudig gehandicapt zusje. Dit heeft effect op hun gezondheid.

Jongeren met een ernstig ziek gezinslid voelen zich 2,5 keer zo vaak depressief als andere jongeren. Ook vinden zij hun gezondheid 2,5 keer zo vaak matig of slecht. Hun minder goede gezondheid leidt tot meer ziekteverzuim van school. Dat kan invloed hebben op hun schoolprestaties. Zeven procent van de jongeren zit zo in de knel door een ziek gezinslid, dat professionele hulp nodig is. Dat zijn gemiddeld twee leerlingen per klas.

Het gebruik van tabak, alcohol of drugs, en gamen of actief zijn op social media kan een manier zijn om de problemen thuis te ontvluchten. Dat is terug te zien in de cijfers. Het gebruik van verslavende middelen en problematisch gamen komt bij jongeren met een ernstig ziek gezinslid aanmerkelijk vaker voor dan bij andere jongeren.

Meer informatie