VGZ ondersteunt initiatief VIT ten behoeve van 18-24 jarige mantelzorgers

VIT-hulp bij mantelzorg wil activiteiten ontwikkelen voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 18-24 jaar. Daartoe deed VIT, met succes, een beroep op Coöperatie VGZ die in 2017 eenmalig donaties beschikbaar stelt aan organisaties die jonge mantelzorgers concreet ondersteunen.

Op zondag 17 december organiseert VIT een Tapas-etentje voor de jonge mantelzorgers tussen 18 en 24 jaar die bij VIT geregistreerd staan. Deze jongeren deden in het verleden mee aan de activiteiten van VIT voor de jonge mantelzorgers tot 18 jaar.  De belevingswereld en problematiek van deze groep is echter weer anders dan die van de jongere groep en de activiteiten zijn vaak niet meer passend.
Dit etentje kan een begin zijn voor activiteiten op reguliere basis voor deze doelgroep. De mantelzorgconsulenten van VIT gaan met de jongeren in gesprek om hen te bevragen naar interesses en ideeën voor toekomstige bijeenkomsten of andere vormen van ondersteuning.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door een donatie van VGZ.
Ook jonge mantelzorgers in deze leeftijdsgroep die nog niet bekend zijn bij VIT kunnen zich hiervoor melden: info@vithulpbijmantelzorg.nl of tel. (0544) 82 00 00.