Mantelzorgers leveren ook in 2016 grootste deel van de zorg thuis

Driekwart van de zorg wordt verleend door informele zorgers, dus iemand uit het eigen sociale netwerk. Van de 10 uur ontvangen zorg is dus 7,5 % informeel. Dit blijkt uit de nieuwe SCP publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016.
In dit onderzoek is alleen de zorg of ondersteuning meegenomen die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en/of begeleiding.

Lees meer