Gemeenten waarderen mantelzorgers

Eens per jaar worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. De zorg die zij onbetaald, langdurig en intensief geven aan iemand in de nabije omgeving is onmisbaar. Het kan gaan om een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De gemeenten waarin deze zorgvragers wonen tonen hun waardering voor deze, soms best zware, zorgtaak.

Meer informatie en aanmelding