Ondersteuning voor studerende (jonge) mantelzorgers

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar jonge mantelzorgers van hogescholen en universiteiten blijkt dat jonge mantelzorgers mét zorgtaken aanmerkelijk vaker verzuimen op school (56%). Bij jonge mantelzorgers zonder zorgtaken is dit ‘slechts’ 22%.

In een kamerbrief van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur Wetenschap) uit november 2016 geeft OCW aan dat persoonlijke omstandigheden zoals mantelzorgtaken een rol moeten spelen in de manier waarop de student behandeld wordt.

Kamerlid Futselaar (SP) stelde 13 juni jl. Kamervragen hierover aan het ministerie van OCW.

Lees hier verder