Mantelzorgboete gedeeltelijk van de baan

De kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete) ontmoedigt het bij elkaar wonen van mantelzorgers en hun naaste voor wie zij zorgen. De mantelzorgers die samenwonen met degene voor wie zij zorgen en die recht hebben op een uitkering, krijgen waarschijnlijk te maken met deze kostendelersnorm. In de praktijk betekent dit een verlaging van de uitkering(en).

In de voorjaarsnota die 8 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken dat er voor de beoogde bezuiniging van 214 miljoen op een andere manier dekking is gevonden. Hierdoor kan deze maatregel voor mantelzorgers nu ingetrokken worden. Zorgen voor je ouders door hen in huis te nemen of bij hen te gaan wonen betekent dus niet dat je ouders minder AOW gaan krijgen.
De kostendelersnorm is overigens nog wel van toepassing in andere situaties, zoals bij mensen met een bijstandsuitkering of als mensen met een AOW-uitkering samen gaan wonen.