Effectieve mantelzorgondersteuning begint bij informatievoorziening

Tien procent van alle mantelzorgers (totaal ruim 4 miljoen) is zwaar overbelast. Toch maakt een groot deel hiervan geen gebruik van ondersteuning, ook al hebben zij hier wel behoefte aan. Dat komt grotendeels door onbekendheid, aannames, maar ook door een gebrek aan diversiteit in ondersteuning. Dit blijkt uit het dossier ‘Wat werkt bij mantelzorgondersteuning’; deze maand uitgegeven door Movisie.

Lees verder