Nieuwe website voor jonge mantelzorgers is online!

Naast haar reguliere website vithulpbijmantelzorg.nl, heeft VIT voor jonge mantelzorgers de website jmzer.nl gelanceerd. Een website waarmee VIT op laagdrempelige manier jonge mantelzorgers (jmzers) wil informeren. Daarnaast is ook informatie over jonge mantelzorgers voor zowel ouders als professionals opgenomen.

De rubriek ‘Nieuws’ biedt een inkijk in de activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Daarnaast is VIT al enige tijd actief op de sociale media. Wilt u ons volgen? Hieronder een overzicht van onze accounts.

facebook: vit-hulpbijmantelzorg
facebook: jmzer
instagram: vithulpbijmantelzorg
twitter: vithulpbijmantelzorg