Mantelzorgvriendelijke school

foto overhandiging certificaatVan 1 maart 2016 tot 1 mei 2017  is het project ‘Jonge mantelzorgers vinden’ uitgevoerd in Winterswijk. Een project waarmee VIT herkenning en erkenning van jonge mantelzorgers wil bevorderen. Deelnemende scholen krijgen het predicaat ‘Mantelzorgvriendelijk’. 

Het project is uitgevoerd op 2 middelbare scholen in Winterswijk, Schaersvoorde en Gerrit Komrij College. Bij beide scholen is gestart met een workshop voor de mentoren. Vervolgens hebben de leerlingen een interactieve theatervoorstelling bijgewoond. Na de voorstelling hebben de mentoren in hun eigen klas aandacht besteed aan mantelzorg. Hiervoor beschikten de mentoren over een presentatie en diverse opdrachten voor de leerlingen.

School is voor jongeren een vertrouwde omgeving en biedt stabiliteit en veiligheid. Daarmee kunnen scholen bij uitstek een rol vervullen in vroegsignalering en preventie. Daardoor blijven kleine problemen ook klein en hanteerbaar. In die situaties waar meer speelt, kan vroegsignalering leiden tot het tijdig bieden van passende hulp. Om daarmee problemen op langere termijn te voorkomen.

Van belang is dat leerkrachten toegerust worden in het herkennen, signaleren en bespreken van een mantelzorgsituatie.

Mike Seijger, contactpersoon van het Gerrit Komrij College, geeft aan dat het grote aantal leerlingen dat met mantelzorg te maken heeft hem verbaasde. De mentorlessen hebben voor bewustwording gezorgd bij de docenten, waardoor bepaald gedrag van leerlingen beter begrepen kan worden. Contact tussen de zorgcoördinator van school en de mantelzorgconsulent is aan te bevelen.

Hij ontving uit handen van Tanja Beerten, projectbegeleider van VIT, het certificaat ‘Mantelzorgvriendelijk’. Hiermee laat de school zien dat zij in woord en daad werken aan erkenning en erkenning van jonge mantelzorgers.

Eerder werd ook in Doetinchem en Oost Gelre het project uitgevoerd. In komend schooljaar gaat het project van start in Aalten.

Voor meer informatie over dit project belt u met Hendrika Wubben, coördinator van VIT, tel. (0544) 82 00 03.

Meer informatie over jonge mantelzorgers leest u hier.